I

VALDA  RĒVALDA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Fiziķis, grāmatu autors

Izglītība

Dzimšanas dati: 1930. gada 5. oktobrī Tukuma apriņķī, Dzirciema pagastā.

Miršanas dati: 2015.gads 

Ilggadīgā darba vieta: LU Fizikas un matemātikas fakultāte. Rīga, Zeļļu ielā 8.          

Izglītība :1950-1955   Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas   fakultāte,          students.

 1959-1962, Ļeņingradas Valsts universitāte, aspirants.

Pedagoģiskā un zinātniskā kvalifikācija

1965.  Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts.

1974.  Eksperimentālās fizikas katedras docents.

1992.  Fizikas zinātņu doktors

 1994.  Emeritētā docenta goda nosaukums.

Darba pieredze

1955-1959  Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes vecākais laborants.

1962-1963  Latvijas Valsts universitātes asistents.

1964-1968  Latvijas Valsts universitātes vecākais pasniedzējs.

1969-1973  Latvijas Valsts universitātes docenta vietas izpildītājs.

kopš 1974  Latvijas Valsts universitātes docents.

2012-2014  Stundu pasniedzējs

Lasītie akadēmiskie kursi

   Spektrālie aparāti un spektrālie mērījumi,

    Praktiskā optika

    Optika (Datorzinātņu bakalaura programmā)

    Praktiskā spektrālanalīze (fakultatīvais kurss)

    Gāzu izlādes fizika un elementārprocesi plazmā

     Furje optika

     Fizikas un tehnikas vēsture


Publicētā literatūra

  Publicētā zinātniskā un mācību literatūra: 

  Zinātnisko publikāciju skaits           7

  Mācību un metodiskā literatūra     20 

  Raksti enciklopēdijām                 100

  Pārējās publikācijas                         2.

Nozīmīgākās (pēdējās) publikācijas:

 1.  Spektrālie aparāti. LVU, Rīga, 292 lpp. 1977.       2.  Elementārprocesi plazmā. LVU, Rīga, 112 lpp. 1985.

 3.  Interferences parādības optikā. LVU, Rīga, 124 lpp. 1993.

 4.  Optika no senatnes līdz mūsdienām. Mācību grāmata, Rīga, 384 lpp. 2001.

 5.  Fizikas un tehnikas vēstures lappuses no akmens cirvja līdz atomreaktoram. LU Akadēmiskais apgāds. 430. lpp. 2006.


Papildus informācija

1. На пути к нправляемой термоядерной реакции. Наука и техника Nr.8. 1968.

2. Miljonu voltu neizzināmais spēks. Autors: Jolanta Sēnele. 2001. gada 20. jūlijs.

http://www.diena.lv/arhivs/miljonu-voltu-neizzinamais-speks-11084430

3. Jansons J. LU profesore Elza Krauliņa (1920 – 2002). – “Zvaigžņotā Debess”, 2003. gada pavasaris (179), 26. – 35. lpp.

4. J. Eiduss. Derīga un skaista grāmata.” Zvaigžņotā Debess”, 2003. gada pavasaris. 85. lpp.

5. J. Jansons. LU fizikas docents Valdis Rēvalds. “Zvaigžņotā Debess”, 2013. vasara. 24-29. lpp.

6.http://www.ibook.lv/BD_fizikas-un-tehnikas-vestures-lappuses-valdis.aspx?BID=9ec9b68b-b591-4167-b809-282686cda7ae